ترجمه مقاله با عنوان تغییرات آب و هوایی

ترجمه مقاله با عنوان تغییرات آب و هوایی

امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید

هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _ترجمه مقاله با عنوان تغییرات آب و هوایی_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از ترجمه مقاله با عنوان تغییرات آب و هوایی ببرید

تغییرات آب و هوایی

تغییرات آب و هوایی

همین که آلاینده ها فراتر از مرزهای محلی به جریان در می آیند، مشکلات سیاسی اجرای جامع و مقرون به صرفه اقدامات کنترلی پیچیده تر میشود. عبور آلاینده ها از مرزها هزینه های خارجی تحمیل می کند؛ نه محل آلودگی و نه حوزه های قضایی سیاسی که آلاینده ها از آن منتشر می شوند، هیچ یک انگیزه مناسب برای کنترل آنها را ندارند.

مشکل پیچیده نداشتن انگیزه درست، ناشی از عدم اطمینان علمی است که درک ما را از این مشکلات پیچیده محدود می کند. دانش ما در مورد روابط مختلف، که پایه ای برای درک ما از شدت مشکلات و اثربخشی استراتژی های مختلف کنترل آن ها را تشکیل می دهد، کامل نیست. متاسفانه، این مشکلات بسیار مهم هستند و عواقب احتمالی دست روی دست گذاشتن و کاری نکردن نیز زیاد است. برای اجتناب از اینکه در آینده لازم شود به صورت اضطراری زمانی که گزینه های باقی مانده به شدت کاهش یافته دست به عمل بزنند ، باید در حال حاضر استراتژی های مطلوب هرچند محدود باشند، بر اساس اطلاعات موجود فرموله شوند. گزینه ها باید حفظ شوند.

هزینه های عدم اقدام به خسارات ناشی از آن محدود نشده است. همکاری بین المللی در میان متحدان سنتی ایالات متحده، از جمله مکزیک و کانادا و کشورهای اروپا ، تحت تاثیر اختلاف بر سر کنترل مناسب آلودگی فرامرزی ، تضعیف شده است.

در این فصل ما شواهد علمی در مورد تاثیر استراتژی های سیاست های طراحی شده برای کاهش مشکلات مربوط به تغییرات آب و هوایی را بررسی می کنیم. همچنین به بررسی مشکلاتی که توسط دولت ها بر سر راه اجرای راه حل های مناسب ایجاد شده اند می پردازیم و نقش تجزیه و تحلیل های اقتصادی در درک چگونگی دور زدن این مشکلات را در نظر می گیریم.

محصولات مرتبط