دانلودگزارش کارآموزی الکترونیک

دانلودگزارش کارآموزی الکترونیک

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم

اینک شما با جستجوی ((دانلودگزارش کارآموزی الکترونیک)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -دانلودگزارش کارآموزی الکترونیک- شده اید.

دانلودگزارش کارآموزی الکترونیک

نام فایل : گزارش کارآموزی الکترونیک

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 49

حجم : 56 مگابایتمقدمه
یکی از اهداف اساسی و بسیار مهم سیاستگذاران ایجاد ارتباط منطقی و هماهنگ صنعت و محیط کار با دانشگاه و دانشجو می با شد که هم در شکوفائی ورشد صنایع موثر بوده و هم دانشجویان را از یادگیری دروس تئوری محظ رهایی داده و علم آنها را کاربردی تر کرده و باعث می شود آن را در عرصه عمل ، آزموده و به مشکلات و نا بسامانیهای علمی و عملی محیط کار آشنا شده و سرمایه وقت خویش را در جهت رفع آنها مصرف نمایند ، که برای جامعه در حال توسعه ما از ضروریات می با شد .
با این مقدمه شاید اهمیت و جایگاه درس دو واحدی کارآموزی برای ما روشنتر شده و با نگاهی دیگر به آن بپردازیم .
میزان رضایت دانشجو از این دوره
این دوره بسیار مفید و برای دانشجوحائز اهمیت می باشد وهدف آشنایی با محیط کارگاهی ، کسب تجربه ، ایجاد و درک روابط بین مفاهیم و اندوخته های تئوری با روشها و کاربردهای عملی و اجرایی ، ایجاد ارتباط با محیط کار و تعیین میزان کاربرد تئوری در عمل بوده است.
گزارش کار کارآموز
بخش اول :
دیود
قسمت عمده یک طولیاب الکترونیک همانطور که از نام آن بر می آید مدارهای الکترونیک است هم پیچیدگی این مدارات که از حوصله بحث خارج بوده و هم استفاده گسترده از مدارات مجتمع خاص باعث می شود تااز بحث در جزئیات خودداری شود اما برای درک کلی از این موضوع به مواردی کاربردی اشاره می شود که خود باعث درک بهتر دیگر بخشهای نظری خواهد شد طبعا در این بخش هدف ارائه یک فشرده جامع در مورد الکترونیک نبوده بلکه اندکی موشکافی در برخی از اجزای الکترونیک طولیابها بوده است .
می دانیم وقتی ازیک مدار جریان الکتریسته می گذرد بین دو سر هریک از اجزاء مقدار اختلاف پتانسیل الکتریکی برقرار می شود اگر جریانی که از مدار می گذرد متناوب و شدت لحظه ای آن بصورت سینوسی باشد اختلاف پتانسیل آن نیز سینوسی وبا همان زمان تناوب است اما معمولا بین شدت جریان و اختلاف پتانسیل یک اختلاف فاز وجود دارد بنابراین معادله اختلاف پتانسیل لحظه ای بین دو نقطه مورد نظر بصورت زیر نوشته می شود :
ـ اگر
باشد می گوئیم اختلاف پتانسیل نسبت به شدت جریان جلو است این امر زمانی اتفاق می افتد که مدار شامل یک خود القا (سلف یا سیم پیچ) باشد در این حالت اختلاف پتانسیل به اندازه
نسبت به شدت جریان جلو است .
ـ اگر
باشد می گوئیم اختلاف پتانسیل نسبت به شدت جریان عقب است این امر زمانی اتفاق می افتد که مدار شامل یک خازن باشد در این حالت اختلاف پتانسیل به اندازه
نسبت به شدت جریان عقب است .
ـ اگر
باشد می گوئیم اختلاف پتانسیل و شدت جریان هم فاز هستند این امر زمانی اتفاق می افتد که مدار فقط شامل یک مقاومت باشد .
باید توجه داشت که مقاومت الکتریکی و خازن و خود القا هریک به تنهائی یا باهم نقش موثری در مدار جریان متناوب دارند هرقطعه الکترونیکی در جریان متناوب مقاومتهای بصورتهای زیر از خود نشان می دهد .
1) مقاومت معمولی (رزیستانس ) که در جریانهای پیوسته و متناوب یکسان است .
2) مقاومت ظاهری خود القا که تنها در جریان متناوب دیده می شود این مقاومت که مقاومت القائی نیز نامیده می شود تابع اندوکتانس و فرکانس جریان است واز رابطه زیر بدست می آید.
که در آن
L
برحسب هانری
...

محصولات مرتبط