دانلودکارآموزی شرکت پایه بتون بینالود 45 ص

دانلودکارآموزی شرکت پایه بتون بینالود 45 ص

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم

دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی

دانلودکارآموزی شرکت پایه بتون بینالود 45 ص

روی دکمه توضیحات کلیک فرمایید

دانلودکارآموزی شرکت پایه بتون بینالود 45 ص

نام فایل : کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود 45 ص

فرمت : .Doc

تعداد صفحه/اسلاید : 13

حجم : 21 مگابایت


بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع تحقیق :
طرح پایان کارآموزی
محل کارآموزی :
شرکت پایه بتون بینالود
پیاده کردن نقشه

درنقشه های شهری کیفیت نقشه ازنظرشمال

جنوب

ناحیه

قطعه

برخیابان اصلی ، ویافرعی کاملاً مشخص است .
چنانچه فرض شودخیابان کشی ویاجدول بندی خیابان انجام شده باشد، برابراندازه نقشه مقدارمتراژ پیاده روتعیین میگردد. بااندازه برداری ازجدول ومیخ کوبی ، بر، زمین تعیین میگردد.
معمولاً قطعات بامیخ کوبی که قبلا انجام شده است مشخص می باشد. میخ گوشه زمین را، برابرباوضع جغرافیای زمین ازنظرشمال وجنوب پیاده می کنیم . ازمیخ مذکورریسمان کشی کرده وازگونیای بزرگ استفاده می نماییم وضلع دوم زمین رتبه دست می آوریم .
برای اینکه دقت بیشتری داشته باشیم می توان ازرابطه مثلث ( 3 و 4 و 5 ) استفغده کرده یعنی برروی دوضلع ریسمان

کار3 واحدو4 واحدراانتخاب کرده ووتررابا5 واحدکنترل می نماییم ، خصوصاً اگرواحدها، بزرگ انتخاب شوند.
مثلاً 3

4

...

محصولات مرتبط