دانلود تحقیق در موردعکس العمل های جهانی و محلی بدست آمده از وسایل ثبت زلزله

دانلود تحقیق در موردعکس العمل های جهانی و محلی بدست آمده از وسایل ثبت زلزله

با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان

هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _دانلود تحقیق در موردعکس العمل های جهانی و محلی بدست آمده از وسایل ثبت زلزله_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از دانلود تحقیق در موردعکس العمل های جهانی و محلی بدست آمده از وسایل ثبت زلزله ببرید

دانلود تحقیق در موردعکس العمل های جهانی و محلی بدست آمده از وسایل ثبت زلزله

نام فایل : عکس العمل های جهانی و محلی بدست آمده از وسایل ثبت زلزله

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 32

حجم : 3 مگابایتGlobal and Local Arrays
عکس العمل های جهانی و محلی بدست آمده از وسایل ثبت زلزله


Topics co7ered:موضوعات که در اینجا مورد بحث قرار گرفته است:
Types of seismic arrays
انواع عکس العمل های سایزمیک یا زلزلوی
How arrays are used
چگونه از عکس العمل ها استفاده صورت می گیرد
Example global networks
مثال شبکه های جهانی


Seismic array: عکس العمل های زلزلوی یا سایزمیک
Has common time base (one clock)
تمام آنها به اساس یک زمان مشترک اساس گذاشته شده اند
Has common recording center
دارای عین مرکز ثبت می باشند

Recorded by the SOSN/POLARIS Seismic Network
Wa7es remain coherent as they propagate across the array
امواج در جریان پخش به صورت منسجم باقی میمانند.

An array can be used as an antenna to determine the direction from which the seismic wa7es arri7e. This process, called beamforming, tells where the earthquake is located.
ازارری یا عکس العمل های بدست آمده میتوان مانند یک آنتن جهت تعین سمتی که از آن امواج زلزله اخذ کی گردند استفاده نمود.این پروسه بنام beamforming یاد می گردد و ساحه که زلزله در آن رخ داده را نشان می دهد.
The NORSAR Arrayعکس العمل های نورسر
عکس العمل های فرعی نورسر
Seismic traces recorded at 4 sub-arrays of the NORSAR array in Norway
اثرات زلزلوی 4 ارری فرعی نورسر که در ناروی ثبت گردیده اند.
....

محصولات مرتبط