دانلود تحقیق در موردشبیه سازی سیستمهای گسسته اصول کلی و زبانهای شبیه سازی کامپیوتری

دانلود تحقیق در موردشبیه سازی سیستمهای گسسته اصول کلی و زبانهای شبیه سازی کامپیوتری

شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد

نام محصول دانلودی: دانلود تحقیق در موردشبیه سازی سیستمهای گسسته اصول کلی و زبانهای شبیه سازی کامپیوتری

دانلود تحقیق در موردشبیه سازی سیستمهای گسسته اصول کلی و زبانهای شبیه سازی کامپیوتری

نام فایل : شبیه سازی سیستمهای گسسته اصول کلی و زبانهای شبیه سازی کامپیوتری

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 48

حجم : 6 مگابایت


شبیه سازی سیستمهای گسسته پیشامداصول کلی و زبانهای شبیه سازی کامپیوتری
هدف: بررسی روشهای مدلسازی سیستمهای پیچیده از طریق شبیه سازی سیستمهای گسسته پیشامد
راهکار: استفاده از زبانهای برنامه نویسی
زبانهای برنامه نویسی:- زبانهای برنامه نویسی پردازش گرا (زبانهای خاص شبیه سازی مثل GPSS) - زبانهای برنامه نویسی زمان گرا (زبانهای همه منظوره مثل FORTRAN)

مفاهیم شبیه سازی گسسته پیشامد: - سیستم - مدل - حالت سیستم - نهاد - ویژگی - مجموعه (فهرست ، صف یا زنجیره) - پیشامد (شرطی و اساسی) - فعالیت (انتظار نامشروط) - تاخیر (انتظار مشروط) - سیستمهای پویا - متغیر زمان (CLOCK)

اجزای مدل شبیه سازی گسسته پیشامد: - حالت های سیستم: - نهادها: مشتری ها و خدمت دهنده ها - پیشامدها: پیشامد ورود پیشامد خدمتدهی توسط هابیل پیشامد خدمتدهی توسط خباز - فعالیتها: مدت بین دو ورود (جدول 2-11) مدت خدمتدهی هابیل (جدول 2-12) مدت خدمتدهی خباز (جدول 2-13) - تاخیر: انتظار در صف برای گرفتن خدمت
بررسی مجدد مثال سیستم صف دو ورودی: اتو رستوران
تعداد خودروهای در حال انتظار در لحظه t :
شاخص بیکار یا مشغول بودن هابیل در لحظه t :
شاخص بیکار یا مشغول بودن خباز در لحظه t :

بررسی مجدد مثال سیستم صف دو ورودی: اتو رستوران
سوالات مطرح در شبیه سازی: - تاثیر هر پیشامد - چگونگی تعریف پیشامدها - پیشامدهای آغاز و پایان هر تاخیر - تعریف سیستم در زمان صفر
تصویر سیستم: تصویر سیستم در هر لحظه (CLOCK=t) شامل اطلاعات سیستم در آن لحظه می باشد از قبیل: - حالت سیستم در لحظه t - لیست پیشامدهای آتی - لیست فعالیتهای جاری و زمان پایان آن - وضعیت نهادها و اعضای مجموعه ها - آمار تجمعی و مقدار شمارشگرها

نمونه تصویر سیستم در زمان شبیه سازی t

لیست پیشامدهای آتی (FEL): شامل کلیه پیشامدهای از پیش برنامه ریزی شده و زمانهای مربوط به آنها با ترتیب زمان وقوع پیشامد

الگوریتم زمانبندی پیشامدها و جلوبری زمان: 1- خروج پیشامد قریب الوقوع از FEL 2- تنظیم CLOCK به زمان پیشامد قریب الوقوع 3 - اجرای پیشامد قریب الوقوع و بروز رسانی حالت سیستم، ویژگی نهادها و اعضای مجموعه ها 4 - تولید پیشامدهای آتی در صورت وجود و درج آنها در موقعیت صحیح FEL 5 – بروز رسانی آمار تجمعی و شمارشگرها
خارج کردن پیشامدهای قریب الوقوع از FEL و افزودن پیشامدهای آتی به آن

روشهای تعیین موقعیت صحیح یک پیشامد در لیست FEL: - انجام جستجوی از بالا به پایین - انجام جستجوی از پایین به بالا - استفاده از لیست مرتب نشده و جستجوی کامل به ازای هر بار جلوبری زمان - تعریف سیستم در زمان صفر
حالت سیستم در زمان صفر: تصویر سیستم در لحظه صفر (CLOCK=0) با مشخص کردن شرایط اولیه و تولید پیشامدهای برونزا

روش خودراه انداز: تولید رشته ای از ورودیهای خارجی بر اساس زمان جاری

روشهای اختتام شبیه سازی پیشامد: الف – زمانبندی پیشامد پایان اجرا در آینده (TE) در زمان صفر (زمان شبیه سازی: [0,TE]) ب – تعیین مدت اجرا (TE) توسط خود عملیات شبیه سازی (زمان وقوع پیشامد E)
....

محصولات مرتبط