دانلود تحقیق در موردسازمان(تعریف-اهداف-خط مشی ها)

دانلود تحقیق در موردسازمان(تعریف-اهداف-خط مشی ها)

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم

اینک شما با جستجوی ((دانلود تحقیق در موردسازمان(تعریف-اهداف-خط مشی ها))) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -دانلود تحقیق در موردسازمان(تعریف-اهداف-خط مشی ها)- شده اید.

دانلود تحقیق در موردسازمان(تعریفاهدافخط مشی ها)

نام فایل : سازمان(تعریف-اهداف-خط مشی ها)

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 223

حجم : 5 مگابایت


سازمان(تعریف-اهداف-خط مشی ها)
تعریف سازمانسازمان عبارت است از گروهی متشکل از دو یا چند تن که در محیطی با ساختار منظم و ازپیش تعیین شده برای نیل به اهداف گروهی با یکدیگر همکاری میکنند.

هدف یا منظور
برنامه
منابع
مدیر


وجوه اشتراک سازمانها
انواع سازمانها


انتفاعی و غیر انتفاعی
تولیدی و خدماتی
دولتی و خصوصی


تاثیر مستقیم و غیر مستقیم عوامل محیطی بر سازمان
مدیریت


عبارت است از فرآیند برنامه ریزی ، سازماندهی ،هدایت و نظارت بر کار اعضای سازمان و کاربرد کلیه منابع قابل دسترسی برای رسیدن به هدفهای تعیین شده سازمان
دیگر تعاریف مدیریت
هنر انجام کار به وسیله دیگران

روش استفاده بهینه از ابزار و منابع سازمان برای رسیدن به اهداف سازمانی

فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمدِ منابع مادی و انسانی ( در برنامه ریزی ، سازماندهی ، بسیج منابع و امکانات ، هدایت و کنترل ) می باشد که برای دستیابی به اهداف سازمانی و براساس نظام ارزش مورد قبول جامعه صورت می گیرد.
مدیر کیست؟
....

محصولات مرتبط