دانلود تحقیق در موردزیست شناسی سال دوم دبیرستان فصل دوم موضوع اندامک ها

دانلود تحقیق در موردزیست شناسی سال دوم دبیرستان فصل دوم موضوع اندامک ها

با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان

هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _دانلود تحقیق در موردزیست شناسی سال دوم دبیرستان فصل دوم موضوع اندامک ها_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از دانلود تحقیق در موردزیست شناسی سال دوم دبیرستان فصل دوم موضوع اندامک ها ببرید

دانلود تحقیق در موردزیست شناسی سال دوم دبیرستان فصل دوم موضوع اندامک ها

نام فایل : زیست شناسی سال دوم دبیرستان فصل دوم موضوع اندامک ها

فرمت : .pptx

تعداد صفحه/اسلاید : 46

حجم : 5 مگابایت


بنام خدا

زیست شناسی سال دوم دبیرستان فصل دوم موضوع: اندامک ها
درون سلول های یوکاریوتی بخش های عمل کننده مجزایی وجود دارد .
همه سلول های یوکاریوتی(جانوری، گیاهی، آغازی یا قارچ) با یکدیگر شباهت های اساسی دارند ، اما با سلول های پروکاریوتی بسیار متفاوتند .
سلول یوکاریوتی از سلول پروکاریوتی پیچیده تر است .
آشکارترین تفاوت وجود اندامک های گوناگون در سیتوپلاسم سلول های یوکاریوتی می باشد .

بیشتر اندامک ها را غشا می پوشاند .

در سلول های یوکاریوتی ، غشاهایی سیتوپلاسم را به قسمت های مجزا تقسیم می کند .

زیست شناسان قسمت های حاوی غشا را اندامک های غشادار گویند .
اندامک های غشادار سلول جانوری عبارتند از:
هسته، شبکه اندوپلاسمی، جسم گلژی، میتوکندری، لیزوزم و پراکسی زوم

اندامک های غشادار سلول گیاهی عبارتند از:
هسته، شبکه اندوپلاسمی، جسم گلژی، میتوکندری، پراکسی زوم، واکوئل مرکزی و پلاست ها

قسمت عمده متابولیسم سلولی در فضای درون اندامک های غشادار صورت می پذیرد .
اندامک های غشادار سلول را به اتاقک های مختلف با شرایط خاص تقسسیم کرده اند ،که این موضوع به انجام بهتر واکنش ها درون سلول کمک می کند .
در فضای درونی هر اندامک شرایط مخصوص به آن اندامک وجود دارد، بنابراین فرایندهای متفاوت متابولیسمی که به وضعیت های متفاوتی نیازمنداند همزمان در یک سلول به وقوع می پیوندند .


مثلا در شبکه اندوپلاسمی هورمون های استروئیدی ساخته می شوند،در پراکسی زوم ها، که در مجاورت شبکه اندوپلاسمی قرار دارد پراکسیدهیدروژن (H2O2) تولید می شود که برای سلول سمی است ولی چون در پراکسی زوم قرار دارد خطری برای سلول ایجاد نمی کند

از فوائد دیگر غشاهای درون سلولی افزایش مساحت غشاهای سلول به مقدار قابل توجه است (بسیاری از فرایندهای مهم متابولیسمی در غشاها صورت می پذیرد)

سانتریول که از اندامک های بدون غشا است در سازماندهی میکروتوبول ها، تشکیل دوک تقسیم و تشکیل تاژک و مژک دخالت دارد، در سلول های جانوری و گیاهان ابتدایی مثل سرخس و خزه ها وجود دارد
سلول جانوری ممکن است یک یا چند تاژک داشته باشند اما جز سلول های نر بعضی گونه های گیاهی، سلول های گیاهی تاژک ندارند
....

محصولات مرتبط