دانلود تحقیق در موردزیست بوم گرایی

دانلود تحقیق در موردزیست بوم گرایی

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم

دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی

دانلود تحقیق در موردزیست بوم گرایی

روی دکمه توضیحات کلیک فرمایید

دانلود تحقیق در موردزیست بوم گرایی

نام فایل : زیست بوم گرایی

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 33

حجم : 4 مگابایت


بنام خدا
چکیده:
مطلب پیش رو با مروری بر ایده ها ومفاهیم اساسی مکاتب واحزاب طرفدار محیط زیست در پی شناخت شاخص ها و معیارهای توسعه از نظر آنهااست.امروزه زیست بوم گرایی با طرح مفاهیم ورویکردهای نو به عنوان یکی از رویکردها یا پارادیم های جایگزین درتوسعه مطرح است .مرورافکار ونظریات جنبش ها و احزاب طرفدار محیط زیست می تواند مسائل مهم وکانونی که تا کنون از دید رویکردهای غالب توسعه نادیده گرفته شده آشکار نماید .

متن گزارش:
واژه های احزاب سبز،محیط زیست گرایی و بوم گرایی از دهه 50 میلادی وارد ادبیات سیاست وتوسعه شدند.
دراین میان بوم گراییEcologism) )ظرفیت ها وقابلیت های بیشتری برای تشریح عقاید وفلسفه گروههای مذکور برخوردار است.بوم گرایی بر اهمیت محوری بوم شناسی تاکید می کندو با مطرح کردن خواست خود برای انجام یک تحول اجتماعی-سیاسی بنیادین و یک بازنگری اساسی در رابطه بین افراد بشر ودنیای طبیعی به صورت یک ایدئولوژی به معنای واقعی در آمده است.به این معنا که شامل توصیف وضعیت موجود ومطلوب، و ارائه راهکارهای برای گذربه وضعیت مطلوب است.

گرچه سیاست جدید محیط زیستی یا سیاست سبز فقط در دهه 60 میلادی ظاهر شداما عقاید بوم شناسی را می توان تا زمان های بسیار دورتر ردیابی کرد.عده کثیری نظر داده اندکه اصول بوم گرایی معاصر،دین بزرگی به مذاهب بت پرستی باستان دارد که مفهوم مادر زمین(درمذاهب اساطیری و باستانی،زمین را در قالب اصل زنانه باروری ومنبع تمامی حیات ادراک کرده اند)تاکید کرده بودونیز به مذاهب شرقی مانند هندویسم،بودیسم وتائویسم.
با این وصف بوم گرایی اساساً واکنشی در برابر فرایند صنعتی کردن بوده و می باشد.
بیم از آن که رشد اقتصادی هم بقای نسل بشر و هم سیاره ای را که در آن زندگی می کندبه خطر بیفکند بر نگرانی های زیست محیطی افزوده است.یک چنین نگرانی هایی در مجموعه فزاینده ای ازمطالب و فعالیت ها مانند برنامه ای برای بقااثر گلداسمیت و دیگران(1987)،گزارش غیر رسمی سازمان ملل متحد تحت عنوان فقط یک زمین(1972)و گزارش باشگاه رم تحت عنوان محدوده رشد(1972) ابراز شده اند.
همچنین نسل جدیدی از گروههای فشار فعال در سیاست بوجودآمده اند مانند صلح سبز و دوستان زمین که توجه اصلی خود را به مسائل زیست محیطی ای مانند خطرهای ناشی از نیروهای اتمی،آلودگی زیست محیطی وکاهش تدریجی ذخایر سوخت فسیلی معطوف کره است.
این گروههای غیر رسمی با سازمان های بزرگتر و رسمی مانند صندوق جهانی طبیعت منجر به پیدایش یک جنبش زیست محیطی شده است که تبلیغات زیادی درباره آن شده است و از قدرت روزافزونی برخوردار است.
محیط زیست گرایی برخی از « پادفرهنگ ها » را نیز تغذیه کرده است که از نهضت های دهه 1960 و 19۷0 ریشه گرفته اند. منظور از،« پاد-فرهنگ » کوشش عمدی برای زندگی براساس هنجارهای متفاوت و تا حدی متناقض با هنجارهای مورد حمایت نهادهای جامعه، و همچنین تعارض با این نهادها براساس اصول و عقاید بدیل است. این گونه پاد فرهنگ ها دارای نشانه های عمیقی از نقد فرهنگ سیاسی نهادهای مرسوم موجودمی باشد. جنبش های اجتماعی زیست محیطی را می توان نگرش انتقادی به روند سریع تغییرات اقتصادی و صنعتی در دنیای مدرن دانست؛ زیرا دنیای مدرن دارای پیامدهایی است که نیاز جدی به کنترل دارد.

با این که این نهضت عمدتاً متکی به سازمان های مردمی است، اما کنش محیط زیستی بر مبنای آفریدن رویدادهای موردعلاقه رسانه ها عمل می کند. محیط زیست گرایان، با آفریدن رویدادهایی که توجه رسانه ها را جلب می کند قادر خواهند بود تا به مخاطبانی بیش از اعضا و هواداران مستقیم خود دست یابند.
بوم گرایان به انتقاد از بنیادی ترین فرضی پرداخته اند که تفکر سیاسی متعارف بر آن استوار است،از نظر آنها آیین ها و ایدئولوژی های مرسوم جنبه انسان مداری یا بشر محوری دارند،ایدئول‍وژی ها مرتکب این اشتباه شده اند که افراد بشر گل سرسبد هستی می باشند.

ازنظر آنها تمامی ایدئولو‍ژی ها فقط وعده روش های مختلف از بهره برداری از طبیعت در راستای راحتی و نفع بشر را می دهند.تقسیم بندی چپ و راست مرسوم در سیاست و تضاد بین جمع گرایی و فردگرایی فقط بازتاب دیدگاه های مختلف درباره مالکیت ثروت است.
مضامین اصلی بوم گرایی
بوم شناسی:
بوم گرایان عقیده دارند ،دنیای طبیعی از یک شبکه پیچیده اکوسیستم ها ساخته شده است و بزرگترین آنها همانا اکوسیستم جهانی است که معمولاً بوم سپهر Ecosphere))یا زیست کره (Biosphere) نامیده می شود.
بوم شناسی فهم ما از دنیای طبیعی و جایگاه افرادبشر در آن را بشدت دگرگون می کند.بوم شناسی بقای هر اجتماع بشری، در واقع بقای تمامی گونه های بشری را مدیون یک شبکه ظریف از روابط متقابلی می داند که تاکنون نادیده گرفته شده اند.
کل نگری:
بوم گرایان عقیده دارند افراد بشر تا کنون خود را ارباب دنیای طبیعی قلمداد کرده اند و طبیعت را به عنوان چیزی کمی بیش از یک منبع اقتصادی به شمار آورده اند.
کل نگری بر تصمیم اندیشمندان زیست محیطی برای کشف رهیافت های جدید از مسائل اجتماعی،اقتصادی وسیاسی،تاثیر عمیقی به جای گذارده.به طورمثال یک رهیافت کل نگر از علم اقتصاد،مستلزم آن است که هزینه تولید زیست محیطی،ارزش های معنوی یا اخلاقی آن و نیز پیامدهای سیاسی آن را به حساب آورد.
مادر زمین اهمت ویژه ای برای بوم شناسانی دارد که می کوشند تارابطه میان افراد بشر و دنیای طبیعی را تبیین نمایند.جمیز لاولاک درکتاب گایا نگاهی نو به زندگی بر روی کره زمین این فکر را مطرح کرد که خود سیاره زمین زنده است و نام گایا را بر آن نهاد.گایا موجودی زنده است برای حفظ هستی خویش تلاش می کند.از نظر لاولاک زمین مانند بدن انسان عمل می کند به واسطه هموستازی(ثبات شرایط داخلی بدن در برابر شرایط متغیر محیط زیست )حیات خود را حفظ می کند.


گایا از دیدگاه عرفان کهن به این معنی است که زمین فقط یک کره بی جان نیست بلکه موجودیی زنده و آگاه است و تمام آنچه روی زمین وجود دارد بخشی از گایا است.تمام اجزاء گایا اگرچه به ظاهر جدا هستند اما همگی به شکل دهنده گایا هستند و در احساسات،دانش و آگاهی شریک هستند.گایا یک روح است در کالبدهای مجزا و شاید حتی بتوان گفت یک کالبد،چرا که با متلاشی شدن یک جسم آن جسم دوباره به زمین برگشته و درجزئی دیگر از گایا وجود خواهد داشت.
....

محصولات مرتبط