مجموعه جزوات استحصال آب از مه و هوا

مجموعه جزوات استحصال آب از مه و هوا

از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد

با سلام،محصول دانلودی +{{مجموعه جزوات استحصال آب از مه و هوا}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه توضیحات بیشتر به صفحه توضیحات کامل مجموعه جزوات استحصال آب از مه و هوا هدایت میشوید

مجموعه 3 جزوه آموزشی استحصال آب از مه و هوا

مجموعه سه جزوه به زبان فارسی، ارائه ی استحصال آب از مه و هوا که یکی از روشهای جدید برای تامین آب به ویژه برای مناطق دارای رطوبت بالا می باشد. این جزوات شامل مطالب زیر می باشد:

جزوه اول(13):
تاریخچه استفاده از روش استحصال آب از مه
توابع لازم در پدیده استحصال آب از مه و رطوبت هوا
دما و رطوبت
دما و مه
باد
توزیع زمانی و فضایی تشکیل مه ورطوبت هوا
شرایط تشکیل مه
تعاریف اولیه
بخار آب
تعرق
گرمای نهان تبخیر
رطوبت
تبخیر
ظرفیت
اشباع
رطوبت نسبی
فشار بخار آب
تراکم
نقطه شبنم
رطوبت مطلق
فشار بخار آب
رطوبت ویژه تصعید
شبنم
ژاله
مه چیست؟
مه تابشی
مه جبهه ای
مه فرارفتی
مه فراشیبی
بارش
استحصال آب از مه و رطوبت هوا
مکانیزم استحصال آب از مه
نمونه هایی از ایستگاه های استحصال آب که تاکنون اجرا شده
آزمایشات افراد گوناگون در استحصال آب از مه
جزوه دوم(32):
مه چیست؟
انواع مه
مه تبخیری
مه برودتی
مه مخلوط
بخش اول: زدودن مه
روش گرمایی
روش دینامیکی
روش ساختاری
نمونه عملیات و تجهیزات مهزدایی در فرودگاههای برخی کشورها
بخش دوم: استحصال آب از مه
...
جزوه سوم(12ص):
مه وانواع آن
ارزیابی اقلیمی و جغرافیایی مناطق مناسب
نزولات جوی و مه
انواع جمع کننده برای اندازه گیری مقادیر آب تولید شده از مه
میزان آب تولیدی مه
عوامل مؤثر در استحصال آب از مه
....

قابل استفاده در موبایل و کامپیوتر

محصولات مرتبط